Η κα Αγνή Τσοπάνογλου είναι Καθηγήτρια Γερμανικών, Κλασσική Φιλόλογος και ιδιοκτήτρια Κ.Ξ.Γ. Σπούδασε διδακτική ξένων γλωσσών και Γλωσσολογία στο Μαξιμιλιάνειο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (LMU). Εκδίδει το πανελλαδικό εκπαιδευτικό περιοδικό Welt.edu (=Ο Κόσμος της Εκπαίδευσης) που αφορά τη μεθοδολογία και τα νέα περιεχόμενα της ξενόγλωσσης και γενικής εκπαίδευσης. Εισηγήτρια σε σεμινάρια με περιεχόμενο τη χρήση, ένταξη και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στη εκπαιδευτική διαδικασία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ της κας Τσοπάνογλου

15 λόγοι για την ενσωμάτωση του clubEFL στη διαδικασία μάθησης της ξένης γλώσσας που προκύπτουν τόσο από την προσωπική μου εμπειρία όσο και από απόψεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς συνάδελφοι της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και συνθέτουν μια ισχυρή επιχειρηματολογία σχετικά με το γιατί το clubefl πρέπει να γίνει κοινός τόπος στην εκπαίδευση για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Το clubEFL μπορεί να παρέχει κίνητρα στους μαθητές, να βελτιώσει τις διδακτικές μεθόδους, να κάνει περισσότερο παραγωγική την εργασία των μαθητών και καθηγητών, να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν και να εξασκήσουν όχι μόνο την ξένη γλώσσα, αλλά και δεξιότητες της εποχής της πληροφορίας.