Η κα Ανθούλα Παπαναστασίου είναι καθηγήτρια αγγλικών και ιδιοκτήτης Κ.Ξ.Γ . Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα της γλωσσολογίας και της νευρογλωσσολογίας. Ενημερώνεται επισταμένως για τις αλλαγές στις εκπαιδευτικές μεθόδους και συμμετέχει σε διαδυκτιακά σεμινάρια και ημερίδες αναφορικά με την διδασκαλία ξένων γλωσσών. Ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την παραγωγή διδακτικού υλικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ της κας Παπαναστασίου
CLUBEFL ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Το CLUBEFL δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές αγγλικών. Βοηθά σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τους σπουδαστές και των άλλων γλωσσών να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν με ευχάριστο τρόπο την γλώσσα την οποία διδάσκονται. Η ανασφάλεια της προφοράς εκλείπει με τη βοήθεια του CLUBEFL και οι μαθητές νιώθουν σιγουριά και θεωρούν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας παιχνίδι. Επίσης, είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των ιδιοκτητών που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν στο χώρο τηε εκπαίδευσης και να “γεμίσουν” τις τάξεις τους με μαθητές.