Ο κος Δημήτρης Αϊβάζογλου Ιδιοκτήτης Κ. Ξ. Γ. για περισσότερα από 25 χρόνια και ιδρυτής του clubEFL.

Από την πρώτη μέρα της ενασχόλησης του με την εκπαίδευση ασχολήθηκε με την Νέα Τεχνολογία στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Γνωρίζοντας και μελετώντας την νέα τεχνολογία από την πρώτη ημέρα του Internet, υποστηρίζει με ενθουσιασμό την συνεργασία και την δημιουργία που την δίνει τόσο απλόχερα η εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Από την πεποίθηση του αυτή γεννήθηκε το ESclub πριν 16 χρόνια και το clubEFL πριν 12 χρόνια.

Η επιλογή των ονομάτων με την λέξη “club” δεν είναι τυχαία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια και αδιάκοπα παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Περίληψη της ομιλίας του κου Αϊβάζογλου
CLUBEFL & Εκδοτικοί Οίκοι


Η συγκεκριμένη ομιλία αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών για τους εκδοτικούς οίκους που συνεργάζονται με το clubEFL.
Θα γίνει αναλυτική αναφορά στους τίτλους των βιβλίων αυτών των οίκων που είναι διαθέσιμα online.

Θα συζητήσουμε επίσης για το ποιοι μπορούν να δουν και να δουλέψουν με αυτά τα βιβλία, ενώ τέλος θα αναφερθούμε στη διαφορά ανάμεσα σε e-book και online βιβλία που φιλοξενούνται σε πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του clubEFL