Δουλεύουμε ομαδικά. Έχουμε δυναμική υποστήριξη από την Input. Έχουμε χορηγό την Burlington Books. Έχουμε μαζί μας όλα τα μέλη του clubEFL.
Είμαστε έτοιμοι για το "BIG BANG" in Digital Teaching!