Η Δρ. Αγγελική Δεληγιάννη-Γεωργάκα, η οποία είναι Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Κεντρικής Μακεδονίας,
Σύμβουλος Καθηγήτρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος TESOL στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & π. Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου. Μαζί με την κα Αθανασία Λαλοπούλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός της Α' βάθμιας εκπαίδευσης θα μας μιλήσουν για
Ιστορίες……

 

 

Περίληψη της ομιλίας των κκ Δεληγιάννη & Λαλοπούλου
ΙΣΤΟΡΙΕΣ….
"H κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας συμβάλλει στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας με πολλούς τρόπους καθώς αποτελεί ισχυρό μέσο επικοινωνίας, πλούσια πηγή αυθεντικού υλικού και βοηθά τον εκπαιδευτικό να εναρμονιστεί με διάφορα μαθησιακά στυλ και πολλαπλές νοημοσύνες. Παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων για προώθηση της συνεργατικής μάθησης και στηρίζει ευκαιρίες ανάπτυξης γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών που χαρακτηρίζουν τον αυτονομημένο μαθητή της ξένης γλώσσας ο οποίος μπορεί να διαχειρίζεται και να ελέγχει την πρόοδο του. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ψηφιακής τεχνολογίας, οι ιστορίες που αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης της ξένης γλώσσας σε μικρές ηλικίες, καθίστανται ιδιαίτερα θελκτικές. Ο συνδυασμός του οπτικο-ακουστικού στοιχείου παρακινεί τους μαθητές , συμβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη κατανόηση και μεγιστοποεί τη συμμετοχή τους και την προσοχή τους. Επίσης οι ιστορίες, με την υποστήριξη της τεχνολογίας προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες συνεργασίας των εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και με τους γονείς καθώς εμπεριέχουν στοιχεία από διάφορα κοινωνικά και γνωστικά υπόβαθρα. Η αξιοποίηση στοιχείων από άλλα γνωστικά αντικείμενα χαρακτηρίζει την ιστορία ή παραμύθι και συμβάλλει στην χρήση της ξένης γλώσσας ως μέσου ουσιαστικής, με νόημα και σκοπό, επικοινωνίας κάτι που διασφαλίζεται και επαυξάνεται από τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας."