Η Εύη Ζαχαρία είναι μέλος του clubEFL από το 2000 και το θεωρεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των κέντρων ξένων γλωσσών της. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα (PsychoLinguistics in Practice) με βάση τα μαθησιακά στυλ, τα κίνητρα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Περίληψη της ομιλίας της κας Εύης Ζαχαρία

ΕΡΓΑΛΕΙΑ clubEFL για ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

Τo ClubEFL είναι ένα μοναδικό εργαλείο που ο κάθε ιδιοκτήτης ΚΞΓ μπορεί να προσαρμόσει στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στην φιλοσοφία του. Στα δικά μας σχολεία γίνεται η χρήση του με βάση τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών μας. Θα δούμε τα εργαλεία του ClubEFL που χρησιμοποιούμε για εξατομικευμένη διδασκαλία.