Ο κος Δημήτρης Κόρδας σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη «Γενική Ψυχολογία» (1995) και Διδακτορικού Τίτλου στον επιστημονικό τομέα της «Γνωστικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας» (2002) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει εστιαστεί στη μελέτη της σκέψης.. Έχει διδάξει στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης ως επιστημονικός συνεργάτης και στο Α.Π.Θ. ως ερευνητικός συνεργάτης. Σήμερα εργάζεται ως ψυχολόγος στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Επιπλέον, πραγματοποιεί σεμινάρια σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών σε εκπαιδευτικά θέματα.

 

Περίληψη της ομιλίας του κου Δημήτρη Κόρδα

Προσεγγίζοντας τις ατομικές διαφορές στους τρόπους μάθησης μέσω του clubEFL.

Οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα το διαδύκτιο, περνώντας στη δεύτερη γενιά (WEB 2.0), δημιουργούν νέες προτάσεις, αλλά και προβληματισμούς ως προς την υιοθέτηση νέων κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών στη διδασκαλία. Έτσι, ενώ οι μαθητές χρησιμοποιούν πλέον ποικιλία εφαρμογών σε καθημερινή βάση, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο χρησιμοποιούν αυτές με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αποκτούν τη ζητούμενη νέα γνώση και να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες. Για τους εκπαιδευτές από την άλλη, που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές, πολλές φορές τίθενται ερωτήματα ως προς το πως θα χρησιμοποιηθούν με τον καταλληλότερο τρόπο και με βάση ποια εκπαιδευτικά εμπειρικά δεδομένα, ώστε να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στη διδασκαλία. Οι απαντήσεις που καλούνται να δοθούν στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει, τουλάχιστον, να λαμβάνουν υπόψη τη δυναμική μαθησιακή διαδικασία, που αναπτύσσεται με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή ως οντότητα με ιδιαιτερότητες και ατομικές διαφορές, που αλληλεπιδρά μέσα στη ομάδα, μαθαίνει το μαθησιακό αντικείμενο, με την ευθύνη του εκπαιδευτικού μέσα στο οργανωτικό πλαίσιο της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται ότι προσεγγίσεις που ανιχνεύουν τις ατομικές διαφορές στη μάθηση με βάση τις εκπαιδευτικές θεωρίες για τα μαθησιακά στυλ, είναι χρήσιμες ώστε να μεθοδευτεί η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο ώστε να επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι με τον καταλληλότερο τρόπο.